algemene voorwaarden schrijfopdrachten Marlies Verdoodt, verbindende copy en verhalen

Hier lees je de kleine lettertjes van Marlies Verdoodt, verbindende copy en verhalen – BE 0682.526.147 – Schommen 28 – 2820 Bonheiden.
Maar het liefst schrijf ik woorden op jouw maat.

eerst
Deze algemene voorwaarden gelden voor het prijsvoorstel dat ik je bezorgde, voor de overeenkomst die we sluiten en voor de opdrachten die ik voor jou uitvoer. Ga je akkoord met mijn prijsvoorstel, dan ga je ook akkoord met deze voorwaarden en vervallen de jouwe. Wil jij of wil ik een extra afspraak, dan bespreken we die samen en leggen ze schriftelijk vast binnen de lijnen, het doel en de aard van deze voorwaarden. In mijn prijsvoorstel kan ik afwijken van specifieke bepalingen in deze algemene voorwaarden. In dat geval gelden de aanpassingen in mijn prijsvoorstel.

prijsvoorstel
Schrijven is maatwerk. Tijdens een gratis telefonisch afstemgesprek (ca. 30 – 45  minuten) voelen we aan of ik de schrijver ben die jij zoekt en of de opdracht klopt met het soort opdrachten waar mijn kracht ligt. Is de opdracht na dat gesprek helder, dan kan ik een prijsvoorstel opmaken. Is de aard en de omvang nog onduidelijk, dan kan je ervoor kiezen eerst een verdiepend gesprek te plannen dat ingaat op waarden, teksten, doel(publiek), toon en aard van jouw onderneming of organisatie. Dit gesprek (schrijfpaspoort) is betalend en biedt behalve helderheid voor het prijsvoorstel ook een sterke meerwaarde (qua inhoud, toon en eenvormigheid) voor je toekomstige teksten. Of er nu een samenwerking komt of niet.
Heb je de teksten dringend nodig of wil je stappen in het schrijfproces (zie hieronder) overslaan, laat me dat dan weten voor ik mijn prijsvoorstel maak. Zo kan ik meteen in mijn agenda kijken of het voor mij wel haalbaar is en zo verlies jij geen kostbare tijd.
Ik bezorg je mijn prijsvoorstel (met prijzen exclusief 21% btw) via e-mail. Het heeft een geldigheidstermijn van 14 kalenderdagen. Binnen die tijd hoor ik graag of je met mij in zee gaat of niet. Nadat ik een prijsvoorstel bezorgde – ook als jij me laat weten akkoord te gaan met het prijsvoorstel –  heb ik het recht nog af te zien van een samenwerking of van het schrijfproject. Uiteraard laat ik dit zo snel mogelijk weten.

samenwerken
Zodra ik van jou een schriftelijk akkoord bij mijn prijsvoorstel ontvang – via e-mail op schrijf@marliesverdoodt.be – en ik de opdracht via antwoord op die e-mail bevestig, is er sprake van een overeenkomst. Op dat moment plan ik de opdracht in, die timing blijft altijd indicatief. Ik vind het fijn om open en constructief te kunnen samenwerken. Loopt er toch iets niet zoals verwacht, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk van jou en zoeken we samen een oplossing.

schrijfwerk
stijl
Natuurlijk doe ik al het mogelijke om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en ervoor te zorgen dat mijn werk voldoet aan jouw verwachtingen. Ik hou daarbij rekening met je toon en accenten en met de eigenheid en het doel(publiek) van de opdracht. Daarnaast verlies ik ook mijn eigen verbindende stijl niet uit het oog. Vooraleer je kiest voor mij als schrijver, vind ik het dan ook fijn en belangrijk dat je voelt of mijn stijl van teksten en werken je past. Dat kan tijdens het gratis telefonisch afstemgesprek, maar verken zeker ook mijn portfolio. Schrijven kan voor mij niet zonder luisteren, aanvoelen en meedenken. Dat maakt dan ook fundamenteel deel uit van mijn schrijfwerk voor jou.

stappen
Voor opdrachten in verschillende stappen (bv. schrijfronde + twee correctierondes) plan ik elk van de stappen in in mijn agenda. Bij de start van een opdracht bespreken we de timing. Die blijft indicatief en hangt ook af van hoe vlot ik van jou de afgesproken informatie of feedback ontvang. Gebeurt dat niet binnen de afgesproken tijd, dan kan ik niet verder met de volgende stap en verschuift mijn werk voor jou verder in mijn agenda. Raakt een opdracht op die manier verder gespreid over de tijd dan gepland – of kies je ervoor om ze langer te spreiden over de tijd – dan vraagt dit van mij telkens opnieuw inwerken, inlezen en organiseren (ook van ander schrijfwerk). Ik kan hiervoor extra kosten aanrekenen in mijn eerstvolgende factuur.
Vertrek ik voor mijn schrijfwerk van jouw basisteksten (bv. bestaande websiteteksten), dan vraag ik je ze aan te leveren in een overzichtelijk worddocument. 

woord en antwoord
Afhankelijk van het type opdracht werk ik met één schrijfronde en één of twee correctierondes (zie prijsvoorstel). Bij de tussentijdse versie(s) vraag ik van jou feedback. Die bezorg je me, helder en overzichtelijk, in een apart document of via opmerkingen in de kantlijn van het document. Ik vraag je niet in te grijpen in de tekst zelf. Dat kost me extra werk dat ik niet kon voorzien bij het prijsvoorstel en dat ik in rekening breng bij mijn eerstvolgende factuur.
Ingrijpende feedback (inhoudelijk, structureel) bezorg je me zo snel mogelijk in het schrijfproces, dat geeft me de kans om tijdig bij te sturen. Geef je ingrijpende feedback pas later, dan kan het zijn dat mijn prijsvoorstel niet volstaat om alle aanpassingen rond te krijgen. In dat geval reken ik mijn extra werk aan in mijn eerstvolgende factuur. Bezorg je me binnen de 14 dagen geen feedback op een tekstversie, dan ga ik ervan uit dat jij de opdracht als afgerond beschouwt. Ik maak dan de eindfactuur van de opdracht op.

verandering
Ik baseer mijn prijsvoorstel op de informatie die we bij de start besproken hebben. Miste ik op dat moment cruciale informatie of veranderen je wensen of verwachtingen in de loop van het schrijfproces, dan bespreken we dit. Laat me elke wijziging ook schriftelijk weten. Het is mogelijk dat mijn prijs en timing daardoor veranderen. Indien door de wijziging de aard van de opdracht grondig verandert en niet meer zou kloppen met mijn schrijfstijl, kan ik beslissen af te zien van verder schrijfwerk. Het reeds gedane werk moet dan wel vergoed worden.

vertrouwen
Omdat ik teksten wil schrijven die zo goed mogelijk kloppen met wie jij bent en wat voor jou belangrijk is, probeer ik daar tijdens mijn schrijfvoorbereiding een zo goed mogelijk beeld van krijgen. Natuurlijk ga ik zorgzaam om met de informatie die je met me deelt. Geef ook zeker aan welke informatie vertrouwelijk is.

tussentijdse beëindiging
Hebben we beiden al het mogelijke gedaan om de uitvoering van de opdracht te doen slagen, maar ben jij of ben ik er ondanks dat toch van overtuigd dat ze niet meer kan worden uitgevoerd volgens de overeenkomst, dan kan een opdracht tussentijds beëindigd worden. Wil je de opdracht tussentijds beëindigen, dan communiceer ik hier graag open en helder over. Maar motiveer het zeker ook schriftelijk via schrijf@marliesverdoodt.be. Na mijn schriftelijke bevestiging kan de beëindiging ingaan. Heb ik op het moment waarop je de opdracht stopzet al een deel van de tekst geschreven of gecorrigeerd, maar is de tekst niet af, dan ben ik niet verplicht je deze tekst te leveren. De 50% die je betaalde bij de start van de opdracht wordt niet terugbetaald. Verrichtte ik al meer werk dan die 50%, dan breng ik dat ook in rekening. Daarnaast kan ik ook een schadevergoeding aanrekenen voor vrijgehouden tijd of misgelopen opdrachten. Kocht je een dienst met een vaste prijs (bv. schrijfpaspoort, schrijfpakket), dan wordt dat bedrag niet terugbetaald, ook al is de dienst nog niet (volledig) volbracht.

uitstel of afstel
Ga ik met jou een overeenkomst aan, dan hou ik tijd vrij om de opdracht uit te voeren. Misschien heb ik – om met jou in zee te gaan – andere projecten laten varen. Wil je de opdracht afzeggen, dan kan dat. Maar doe je dit pas binnen de 14 dagen voor ik aan de opdracht zou beginnen, dan kan ik daar een schadevergoeding voor vragen van 50% van de prijs uit het prijsvoorstel. Ook als je de opdracht wil uitstellen, kan het zijn dat ik een schadevergoeding vraag. Kocht je een dienst met een vaste prijs (bv. schrijfpaspoort, schrijfpakket), dan wordt dat bedrag niet terugbetaald.

overmacht
Het kan gebeuren dat ik een tekst niet op het afgesproken moment kan leveren door omstandigheden buiten mijn wil om (ernstige ziekte, overlijden van een naaste, brand …). Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op om samen een oplossing te zoeken.
Ik kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte gevolgen die je ondervindt van de overmacht.

tekst
verantwoordelijkheid
Als schrijver neem ik de verantwoordelijkheid voor de taalkundige kwaliteit van de tekst. Als opdrachtgever ben jij verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid. Informeer me correct en helder en controleer altijd of de inhoud van de tekst juist en volledig is. Doe je dit niet of niet grondig en blijven er onjuistheden of onvolledigheden in de tekst staan, dan kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Vraag je me jouw teksten te redigeren, te corrigeren of te versterken, dan ga ik ervan uit dat het jouw eigen teksten zijn. Als je toch niet het recht hebt ze te gebruiken, kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Laat je de tekst vormgeven of wordt hij (online of offline) gepubliceerd, dan is het belangrijk en professioneel om hem vlak voor publicatie nog te controleren op schoonheidsfoutjes. De puntjes op de i maken het verschil voor je klanten, lezers of publiek. Doe je de controle niet of onzorgvuldig of verander je zelf nog aan de tekst, dan kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Heb je graag dat ik de controle doe, laat het me dan weten.

auteursrecht
teksten
Bij elke schrijfopdracht – klein of groot – sta ik zorgzaam stil bij woorden en zinnen. Kies je voor mijn schrijfwerk, dan kies je voor de meerwaarde van die zorgzame, verbindende schrijfstijl.
Aan schrijfwerk zijn wettelijk intellectuele rechten verbonden die niet zomaar overdraagbaar zijn. Schrijf ik een tekst voor jou, dan kan je na betaling van de eindfactuur de tekst gebruiken voor het doel en het medium dat vermeld staat in mijn prijsvoorstel op basis van ons gesprek of jouw opdrachtdocument. Het is niet ideaal om een tekst zomaar te kopiëren of aan te passen naar een ander medium. Elk medium heeft zijn eigen noden voor krachtige teksten. Ook een kleine wijziging, zelfs één woord, kan een groot verschil maken voor de kwaliteit en de kracht van een tekst. Wil je de tekst veranderen of – nu of later, gedeeltelijk of volledig – voor andere doelen en media gebruiken dan besproken bij de opdracht, contacteer me dan. Dan geef ik graag advies of bekijken we de mogelijkheden. Mogelijk hoort hier een vergoeding of een nieuw prijsvoorstel bij.
Als na publicatie blijkt dat je de tekst zodanig veranderde dat ik niet meer achter de kwaliteit ervan kan staan, kan ik vragen de publicatie ongedaan te maken en/of een schadevergoeding vragen.

Gebruik je de teksten zonder toestemming voor een wezenlijk ander medium of doel (bv. blogs die ik schreef uitgeven als (e-)boek, inspirerende tekstfragmenten van je website verzamelen in een kaartenpakket) dan kan ik een schadevergoeding vragen en/of kan je verplicht zijn ze te verwijderen.

Bij teksten van jou die ik slechts beperkt herschrijf of die ik alleen corrigeer of redigeer, behoud jij uiteraard het auteursrecht.

poëtische zinnen of teksten
Volgens de wettelijke regeling behoud ik de intellectuele rechten over de teksten die ik schrijf of aanlever. Daar hoort bijvoorbeeld naamsvermelding bij en het niet raken aan geest en letter van de tekst (morele rechten). Na betaling van de eindfactuur heb je het recht de tekst te gebruiken voor het doel en het medium dat vermeld staat in mijn prijsvoorstel op basis van ons gesprek of jouw opdrachtdocument. Gebruik je de poëtische tekst zonder toestemming voor een ander medium of ander doel of hou je geen rekening met de morele rechten dan kan ik een schadevergoeding vragen en/of kan je verplicht zijn de tekst te verwijderen.

anders
De morele rechten van een tekst zijn wettelijk niet overdraagbaar. Wil je uitzonderlijk de vermogensrechten (exploitatie van de tekst en onder welke voorwaarden) op een andere manier geregeld dan hierboven vermeld, dan bekijk ik of dat kan en leggen we dit vast in een overeenkomst. De reikwijdte en inhoud hiervan zal de prijs die ik in mijn prijsvoorstel noteerde, beïnvloeden. Het is zowel voor jou als voor mij fijn en helder om dit voor de start van onze samenwerking op papier te zetten.

naamsvermelding
In principe verwacht ik naamsvermelding. Anderzijds kunnen er ook redenen zijn waarom ik je vraag mijn naam niet te vermelden. Afhankelijk van opdracht tot opdracht is naamsvermelding voor mij bespreekbaar, zo begrijp ik dat mijn naam niet onder bijvoorbeeld een publireportage of nieuwsbrief komt te staan. Onder (meer) poëtische teksten of bij grotere schrijfprojecten, vind ik naamsvermelding dan weer vanzelfsprekend.

In mijn portfolio en op mijn sociale media vermeld ik verbindende of poëtische schrijfprojecten die ik doe. Zo kunnen we elkaar versterken.

aansprakelijkheid
Ik volbreng mijn schrijfwerk voor jou met de grootste zorgzaamheid, betrokkenheid en professionaliteit. Een garantie van het resultaat dat jij voor ogen hebt (bv. meer verkoop, meer volgers …) hangt van zoveel factoren af en kan ik dus niet beloven. Ik kan er dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden.

cijfers
in of uit
In het prijsvoorstel beschrijf ik wat ik doe en welke prijs ik daarvoor reken. Dit kan een vaste prijs zijn of een indicatieve prijs. In dat laatste geval kan het bedrag op mijn factuur afwijken van de prijs in mijn prijsvoorstel, bijvoorbeeld als de opdracht in realiteit groter blijkt dan verwacht. Als dat zo is, bespreek ik dat ook met jou.
Hebben we een vaste prijs afgesproken, dan geldt die alleen voor wat ik in mijn prijsvoorstel heb beschreven. Voor extra werk laat ik je weten welke extra kosten ik zal rekenen. Als je dat wil, kan ik een aanvullend prijsvoorstel maken.
Omdat ik het belangrijk vind een degelijk resultaat af te leveren, ga ik bij een prijsvoorstel voor schrijfwerk meestal uit van een schrijfronde en één of twee correctierondes (zie prijsvoorstel) zodat jij de kans hebt om feedback te geven. Blijken er meer correctierondes nodig dan vermeld op het prijsvoorstel, communiceer ik dat met jou.

betaling
In principe betaal je 50% van de totale prijs voor aanvang van het schrijfproject. Ik kan beslissen pas te beginnen aan een project zodra ik dat voorschot ontvangen heb. Samen met de definitieve tekstversie bezorg ik je mijn eindfactuur. Koop je een dienst met een vaste prijs (bv. schrijfpaspoort, schrijfpakket) dan betaal je het totale bedrag voor aanvang van de samenwerking. Terugbetaling is niet mogelijk.
De betalingstermijn van de facturen is 14 kalenderdagen. Ook als je beslist de tekst niet te gebruiken, betaal je de factuur.
De betaling gebeurt op mijn bankrekeningnummer (ook vermeld op de factuur): IBAN BE26 7310 4224 8929 – BIC KRED BEBB met vermelding van het factuurnummer.
Is het volledige factuurbedrag op de vervaldag niet betaald, kan het verschuldigde bedrag zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% van het nog openstaande bedrag, met een minimum van €75. Bovendien is vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd van 10% en ook de administratieve kosten worden aangerekend.
Heb je een klacht bij een factuur, bezorg die dan binnen de acht kalenderdagen na ontvangst schriftelijk via schrijf@marliesverdoodt.be en vraag om een leesbevestiging.

tevreden
Natuurlijk wil ik graag dat onze samenwerking op een fijne, constructieve manier verloopt. Is er toch een probleem, dan los ik dat liefst onderling op. Vinden we toch geen oplossing, dan zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

slot
De algemene voorwaarden van mijn webwinkel en mijn privacyverklaring vind je ook op mijn website.
Heb je vragen bij deze algemene voorwaarden? Dan kan je me contacteren via schrijf@marliesverdoodt.be.

Tot zover mijn kleine lettertjes.
Maar ik kijk vooral uit naar een fijne, verbindende samenwerking!

laatste wijziging: 3 januari 2022

Mag ik je schrijven, nu en dan? Over woorden, zinnen en teksten.