samenwerken?

Marlies Verdoodt schrijver

Je hebt een vraag of een idee.
Je wil praten, maar nog liever wil je woorden.
Of misschien wil je wel een prijsvoorstel.
Voor verbindende copy en verhalen.
Schrijf maar. Vraag maar.
(Ik antwoord je graag vanaf donderdag 25 augustus.)