samenwerken?

Marlies Verdoodt schrijver

Je hebt een vraag of een idee.
Je wil praten, maar nog liever wil je woorden.
Of misschien wil je wel een prijsvoorstel.
Voor verbindend of poëtisch schrijfwerk.
Schrijf maar. Vraag maar.

Mag ik je schrijven, nu en dan? Over woorden, zinnen en teksten.