Welkom op mijn website en fijn dat je me leest. Helemaal in de lijn van mijn eigen schrijfwerk, ga ik zorgzaam om met jouw gegevens en privacy.

ik en hoe je mij kan bereiken

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten die worden geleverd door Marlies Verdoodt voor haar eenmanszaak Marlies Verdoodt, verbindende copy en verhalen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer  BE 0682.526.147.
Zo kan je mij contacteren:
www.marliesverdoodt.be
schrijf@marliesverdoodt.be
0496/13.28.74
Schommen 28
2820 Bonheiden

jouw gegevens, mijn zorg
Lees je verder op mijn website, dan ga je akkoord met mijn privacybeleid.
Nu en dan stuur ik een nieuwsbrief de wereld in. Natuurlijk vind ik het fijn als je je daarvoor inschrijft, maar het is zeker niet verplicht. Door je in te schrijven, geef je me de uitdrukkelijke toestemming om je e-mailadres te verwerken en te bewaren in mijn mailprogramma. Lees je me liever niet meer, dan kan je je te allen tijde uitschrijven. Ook als je via mijn website inspirerende tips rond schrijven of (poëtische) teksten kan downloaden, beluisteren of bekijken, vraag ik deze gegevens en heb je de vrije keuze om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief.

Doe je een beroep op mijn (schrijf)diensten, dan is een vlotte samenwerking alleen mogelijk als ik behalve je naam ook je e-mailadres en telefoonnummer bewaar. Voor het factureren heb ik daarnaast je adres en btw-nummer nodig. Indien ik toch nog andere gegevens nodig heb, vraag ik daar in ieder geval toestemming voor.
In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden. Ik geef jouw gegevens alleen door indien noodzakelijk voor het volbrengen van onze samenwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. belastingaangifte).


inkijken, aanpassen,verwijderen

Je kan op elk moment vragen om de gegevens die ik van jou bewaar op te vragen, aan te passen of te laten verwijderen. Contacteer me dan via schrijf@marliesverdoodt.be. Om zeker te zijn dat jij het bent die inzage in of aanpassing van je gegevens wil, zal ik je vragen je officieel te legitimeren.


gegevens van jongeren

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Omdat dit door mij niet te controleren is, is het zinvol om als ouder/voogd de online activiteit van de jongere op te volgen.


houdbaarheid en veiligheid van je gegevens

Ik bewaar jouw gegevens zo lang als nodig voor het volbrengen van de hierboven beschreven doelen (zodra je je bijvoorbeeld uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens verwijderd). Ik stel alles in het werk om de gegevens die ik van je heb, veilig te bewaren in de lijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met schrijf@marliesverdoodt.be.
Desnoods kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

mijn website en (letter)cookies

Van  mensen die mijn website verkennen, verzamelt mijn website gegevens over activiteit, internetbrowser en apparaattype. Die gegevens blijven anoniem, ze geven mij alleen een beeld van wie mijn website vindt en hoe die gebruikt wordt. Dankzij deze gegevens van Google Analytics kan ik mijn website verbeteren en mijn diensten beter afstemmen op noden en voorkeuren.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij je eerste bezoek aan mijn website worden opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Mijn website maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Die zijn nodig om hem naar behoren te laten werken en jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Via analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy, analyseert mijn website jouw surfgedrag.
Bij je eerste bezoek aan mijn website werd je automatisch geïnformeerd over deze cookies en kon je je toestemming geven voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Ook alle eerder opgeslagen informatie kan je verwijderen via de instellingen van je browser.


wijzigingen aan deze privacyverklaring

De privacywetgeving staat niet stil, ook deze privacyverklaring is dus onderhevig aan die veranderingen. Wijzigingen wat betreft Marlies Verdoodt, verbindende copy en verhalen gaan in op het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Hieronder vind je de datum waarop dit document voor het laatst werd aangepast, zo kan je veranderingen ook zelf opvolgen.

laatste update privacyverklaring: 2 oktober 2020